Home2024-07-01T14:53:13+02:00

zorg dat deze school er komt!

zorg dat deze school er komt!

Klik op de button om jouw ouderverklaring af te geven

_

_

Doe de check:

 

Heb jij kinderen van 2, 3 of 4 jaar oud?

 

En woon jij op een van deze postcodes?

 

Stad Postcode
Den Haag 2491, 2495, 2511 t/m 2597
Wassenaar 2243 t/m 2245
Leidschendam 2261, 2263 & 2267
Voorburg 2271 t/m 2275
Rijswijk 2281 t/m 2285, 2288 & 2289
Wateringen 2291

 

dan kan jij ons initiatief steunen met een ouderverklaring!

Een ouderverklaring is:

 • een vrijblijvende steunbetuiging aan ons initiatief
 • geen inschrijving op onze school
 • geen verplichting om je kind op onze school in te schrijven
 • af te geven door ouders met kinderen van 2, 3 of 4 jaar oud, woonachtig in Den Haag e.o.
 • tussen 1 juli en 29 oktober 2024 af te geven

Het belang van een ouderverklaring

 • alleen bij voldoende belangstelling mogen we onze school realiseren
 • de belangstelling wordt gemeten door het aantal ouderverklaringen te tellen
 • we verwachten tussen de 160 en 180 ouderverklaringen nodig te hebben om verder te kunnen met onze school

wij willen een nieuwe school in Bezuidenhout!

Een school voor democratisch onderwijs.

Welkom op de website van de nog op te richten Democratische School in Den Haag; DemoS! Dit initiatief is gestart door ons team van ervaren onderwijsprofessionals dat al bijna 17 jaar lang met succes een particuliere democratische school runt.

Nu zetten wij de stap naar het oprichten van een door de overheid bekostigde school zodat we dit onderwijsconcept met nog meer kinderen en hun ouders kunnen delen.

Op onze website vertellen we je graag hoe wij onze nieuwe school willen inrichten. Dit zal niet veel verschillen van de manier waarop wij al gewend zijn te werken. Onze visie en werkwijze komen voort uit onze ruime ervaring met het onderwijs concept en uit de jarenlange samenwerking met elkaar.

Om DemoS te kunnen starten, moeten we kunnen aantonen dat er interesse is in deze onderwijsvorm door ouders van kinderen in de peuter- en kleuterleeftijd. Lees hier wat jij kan doen om ons te helpen!

foto: Geert Wirken, Bezuidenhout Den Haag

in vrijheid leren en ontwikkelen

Leren doe je altijd en op je eigen manier. Door te spelen, ontdekt een kind de wereld en ervaart waar de eigen interesses liggen. Let maar eens op, elk kind speelt op een eigen manier en vanuit eigen voorkeuren. Sommigen spelen graag rollenspellen, anderen bouwen graag constructies en weer anderen zijn graag actief in beweging. Sommigen spelen het liefst samen en sommigen spelen ook graag alleen.

Spelen is leren, en door dit proces ruimte te geven, is het mogelijk dat een kind zich op eigen tempo ontwikkelt. Wij hebben en geven het vertrouwen aan dit natuurlijke proces.

Op de DemoS zijn lesmethodes daarom niet leidend. Begeleiders bieden een lesmethode aan wanneer die passend is bij de leerstijl van een kind, en pas op het moment dat een kind daarvoor open staat. De interesse om individuele vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen te willen leren, ontstaat (echt!) vanzelf. Meestal op het moment dat een kind de vaardigheid zelf wil gaan toepassen. Onze ervaring is, dat de beste resultaten behaald worden als een kind de ruimte krijgt een vaardigheid op eigen tempo aan te leren. En op onze school krijgen kinderen de vrije ruimte om daar zelf toe te komen.

Leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerweg: zij bepalen zelf wat ze willen leren, hoe, wanneer en met wie. Ze stellen hun eigen vragen en zorgen zelf dat ze antwoord krijgen. Wie ergens les in wil of hulp nodig heeft, kan altijd op een leerkracht of ander kind afstappen. Samen met de observaties van de mentor op school en de ouders thuis, bieden we een passende begeleiding voor ieder kind.

 • Leren gebeurt de hele dag vanuit eigen motivatie en nieuwsgierigheid
 • Spelen is leren
 • Een kind loopt niet ‘voor’ of ‘achter’, het tempo en de leerstijl van een kind is leidend
 • In onze 15 jaar ervaring is er nog nooit een kind geweest dat niet leert lezen, schrijven en rekenen

MAAK HET MOGELIJK

Kan jij je vinden in onze visie op leren en ontwikkelen, en steun je ons initiatief voor het oprichten van deze school? Kijk dan hier hoe je ons kan helpen deze school te verwezenlijken.

Samenleven in verbinding

Wij zijn ervan overtuigd dat een rijke sociale omgeving bijdraagt aan een stevig zelfbeeld. Als je je dagelijks kan spiegelen aan je omgeving geeft dat je bewust en onbewust informatie over jouzelf en jouw plek in de wereld. We geven daarom veel ruimte aan sociale interactie en hanteren een positieve benadering in onze communicatie, zodat kinderen zich op een veilige manier kunnen ontwikkelen.

DemoS biedt een veilige en stimulerende omgeving waarin kinderen leren hun eigen keuzes te maken. Omdat wij zullen werken vanuit een gelijkwaardige basis, hebben ook kinderen een stem in hoe hun omgeving wordt vormgegeven. Op school hanteren we 1 regel: mijn vrijheid houdt op waar jouw grens begint. Deze regel vormt de basis van alle afspraken die we gezamenlijk maken.

Samen creëren we onze mini-samenleving op school. We bespreken wat de afspraken zijn, en waarom die zo gemaakt zijn. Op die manier is het gemakkelijk om je aan afspraken te houden en erop aangesproken te worden als je dat niet doet. We bepalen samen hoe we met elkaar omgaan, vanuit compassie, respect en verantwoordelijkheid. Dit zorgt voor een veilige plek voor iedereen.

Als je er samen niet uitkomt, kan een incident worden ingebracht in de bemiddelingskring. Daar wordt met elkaar besloten welke consequentie het niet naleven van een afspraak heeft.
Hierin zitten leerlingen van alle leeftijden vanuit de verschillende stamgroepen. Ook een leerkracht is aanwezig. Zij luisteren naar de verhalen en ervaringen van degenen die betrokken waren bij een ruzie of probleem waar ze niet uitkwamen en kijken hoe dit opgelost kan worden.

 • Veel ruimte voor sociale interactie
 • Positieve communicatie
 • Samen afspreken hoe je met elkaar om gaat
 • Kiezen wat voor jou belangrijk is
 • Een gelijke stem voor iedereen

Mentorgroepen

De school zal worden ingericht met vaste mentorgroepen en vaste mentoren. Elke mentor is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen in een specifieke ontwikkelingsfase. In welke mentorgroep een kind verblijft, is afhankelijk van de behoeften en ontwikkeling van een kind. Kinderen groeien door naar een volgende mentorgroep op basis van hun eigen ontwikkelingstempo, er is geen sprake van klassen overslaan of blijven zitten.

 • Mentorgroepen in plaats van jaarklassensysteem
 • Doorstromen op basis van ontwikkelbehoefte
 • Geen klassen overslaan & niet blijven zitten
 • Van 4 tot 14 jaar vertrouwd op de Democratische School Den Haag

We hanteren de volgende vier mentorgroepen

De ontdekkers (groep 1-3)
Vrij spelen en ontdekken staat centraal

De onderzoekers (groep 3-5)
Kinderen onderzoeken hun interesses en gaan lesactiviteiten bijwonen, zoals de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen

De ondervinders (groep 5-7)
Eigen interesses, en daarmee talenten, worden verder onderzocht en komen steeds meer tot uiting

De ondernemers (groep 7-9)
Interesses en talenten vormen de motivatie om verder te leren, kinderen bereiden zich voor op de overstap naar het VO

Living Values Education

Op DemoS gaan we het programma van Living Values Education schoolbreed als uitgangspunt nemen. Over een periode van 3 jaar verspreid, zal elk seizoen één van de 12 levende waarden central staan: Vrede, Respect, Liefde, Verantwoordelijkheid, Eerlijkheid, Samenwerking, Geluk, Verdraagzaamheid, Eenvoud, Bescheidenheid, Vrijheid, Verbondenheid.

Living Values Education is waardenonderwijs en het toepassen ervan op school kan een grote invloed hebben. De kinderen kunnen zelfkennis en zelfvertrouwen opbouwen, leren te reflecteren en empathie te ontwikkelen maar ook onafhankelijk en kritisch te denken. Het werken met waarden stelt hen in staat om vanuit een persoonlijk evenwicht en gevoel van eigenwaarde nu en later hun eigen, unieke plaats in de samenleving in te nemen.

In Nederland zijn we allemaal onderdeel van een diverse samenleving. De nieuwe generatie kinderen heeft wortels in verschillende culturen en religies. Door de universele waarden van Living Values Education, leren kinderen, hun ouders én hun leerkrachten dezelfde taal te spreken.

School voor 4 tot 14 jaar
(t/m groep 9)

Wij gaan onderwijs bieden voor kinderen van 4 tot 14 jaar oud, wat ontwikkelingsruimte biedt voor veel verschillende kinderen. Doorgaans gaan kinderen rond hun 12e jaar naar de middelbare school. Soms valt die overgang niet samen met de ontwikkeling van een kind. Op onze school kunnen kinderen tot hun 14e jaar op school blijven.

TWEE VOORBEELDEN HIERVAN:

Een kind in de basisschoolleeftijd is toe aan het leren van vakken die op de middelbare school worden gegeven. Op onze school hebben we de expertise in huis om kinderen hierin te begeleiden in een voor hun vertrouwde omgeving zodat zij op 14-jarige leeftijd kunnen doorstromen naar de bovenbouw van een middelbare school.

Een kind is er op 11/12-jarige leeftijd nog niet aan toe om alle vakken voor de verplichte doorstroomtoets (voorheen ‘eindtoets’) te doorlopen op het eigen niveau. Op onze school is er ruimte en tijd voor om daar in eigen tempo naartoe te werken.

Nieuws

Lees het laatste nieuws

12 juni: Waardenfestival op De Vrije Ruimte

vrede | respect | liefde | verdraagzaamheid geluk | verantwoordelijkheid | samenwerking bescheidenheid | eerlijkheid | eenvoud | eenheid vrijheid | vertrouwen | veiligheid | gelijkwaardigheid Tijdens het Waardenfestival [...]

17 april: Open Middag

op democratische school De Vrije Ruimte. woensdag 17 april 2024 Het duurt nog even voordat DemoS haar deuren kan openen. Wil je alvast leren over hoe onderwijs op een [...]

Natuurlijk leren, ook op school

Door Marty Smit   In dit artikel lees je meer over onze visie op natuurlijk leren, uitleg over het sociaal constructivisme waarbinnen het natuurlijk leren wetenschappelijk wordt onderbouwd, en [...]

Go to Top