Ons team

‘It takes a village to raise a child’ 

Een kind gedijt goed in een omgeving met een verscheidenheid aan mensen die met een gezamenlijk doel handelen, en daaraan bijdragen vanuit hun eigen ervaringen en kwaliteiten.

Maak kennis met de mensen die willen gaan bijdragen aan onze nieuwe school. Wil je contact met (een van) hen opnemen, gebruik dan het contactformulier.

Marty Smit

“Het doet iedereen – jong en oud – goed om serieus genomen te worden, dat er geluisterd wordt naar je verhaal, naar wat jou beweegt, naar wat jij wilt leren en bereiken.”

Marty is mede-oprichter en directeur onderwijs op democratische school De Vrije Ruimte. Deze rol vervult zij al 16 jaar, naast het lesgeven en het begeleiden van haar mentorkinderen.

Zij ziet het als haar missie om kinderen te begeleiden naar zelfbewuste volwassenen die weten wat ze wel en niet willen en kunnen, en die beschikken over vaardigheden als zelf durven nadenken en handelen, zodat zij vanuit eigenheid kunnen bijdragen aan een mooie en leefbare wereld. Leren vanuit vrijheid en gelijkwaardigheid ziet Marty als een groot goed.

Mensgericht onderwijs is wat haar betreft de toekomst en daarom is nu de tijd rijp om een nieuwe, gesubsidieerde, democratische school op te richten.

Claartje van der Grinten

“Democratisch onderwijs heeft de toekomst, want het gaat uit van vertrouwen in de mens.”

Claartje is mede-oprichter en begeleider basisonderwijs op democratische school De Vrije Ruimte. Na 10 jaar in het reguliere onderwijs gewerkt te hebben, sloot zij zich aan bij de kerngroep voor het oprichten van de eerste democratische school in Den Haag.

Claartje vindt dat kinderen, hoe jong ze ook zijn, in staat zijn om keuzes te maken over wat zij op dat moment nodig hebben. Door uit te gaan van vertrouwen in de mens, en de vrijheid en ruimte te bieden om zelf te kiezen, wil ze bijdragen aan een samenleving waarin mensen vriendelijk met elkaar omgaan, zich verantwoordelijk voelen voor wat ze doen en samen willen zorgen voor een betere wereld.

Als Neerlandica geeft zij daar invulling aan door kinderen te inspireren en begeleiden in het leren lezen en schrijven, maar bijvoorbeeld ook door samen lekkere recepten te bereiden, en opeten.

Myriam Mousset

“Er is meer ruimte en vrijheid om je eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen als je je op je eigen manier en in eigen tempo mag ontwikkelen.”

Myriam is mede-oprichter van democratische school De Vrije Ruimte en richt zich daar op de kinderen die bezig zijn met het maken van de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs.

Na haar studie aan het conservatorium werkte zij 10 jaar als professioneel violiste. Nadat zij moeder werd, schoolde zij zich om tot bevoegd leerkracht. Die kennis vulde zij later verder aan door zich te specialiseren in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen.

Myriam werkt graag aan projecten met kinderen, zoals de jaarlijkse musicalproductie met alle leerlingen die willen meedoen, of door middel van het organiseren van themaweken op school. Ook als er bij leerlingen interesse is in techniekprojecten, zoals de Lego League, begeleidt ze dat graag.

Hannelore van Gemeren

“Een democratische school is als een warm bad waar je met velen in zwemt en rekening houdt met ieders slag, snelheid, conditie, ruimte en behoefte”

Hannelore is al jaren begeleider van de kleutergroep op democratische school De Vrije Ruimte, waar zij in eerste instantie binnen kwam als kunstzinnig therapeut.

Door de creativiteit in kinderen aan te wakkeren, krijgt zij inzicht in de ontwikkeling en soms dieper liggende behoeften van kinderen. In het verleden werkte zij in de kinderopvang, jeugdhulpverlening en jeugdpsychiatrie met als doel om kinderen een veilige plek te bieden om in op te groeien. Haar ervaring is dat als kinderen zich goed, vrij en geborgen voelen, ze beter kunnen ontdekken waar ze goed in zijn.

Ook op Democratische School Den Haag zal zij zich daarmee bezig gaan houden, bijvoorbeeld door zich te richten op zorgtrajecten en de veiligheid op school.

Paul Mulders

“Ik zie kinderen elke dag weer stralen en dat geeft mij de energie en het plezier om democratisch onderwijs te blijven vormgeven. Geen kwantiteit voor iedereen, maar kwaliteit op maat voor elk kind!”

Nadat Paul jaren lang rollen vervulde als commercieel ingestelde techneut in het bedrijfsleven, koos hij ervoor om zich om te scholen tot bevoegd leerkracht.

In zijn werk als leerkracht op reguliere basisscholen miste hij de vrijheid om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling vanuit hun eigen interesses. Van hoofd, hart en handen kwam vooral het eerste vaak aan bod, merkte hij al snel op, waardoor kinderen met een andere focus of aanleg minder werden gezien en gehoord.

Omdat hij zelf steeds beter weet wat hij wil en hoe hij daar vorm aan kan geven, heeft hij zijn draai gevonden als begeleider techniek op democratische school De Vrije Ruimte. Daar kan hij de speelsheid en nieuwsgierigheid van kinderen voeden met zijn lessen en samen met hen op onderzoek uit gaan als zij iets nieuws willen proberen. Samen falen en groeien vindt hij daarbij een leerzaam proces.

Roeline Ruules

“Het werken in gelijkwaardigheid met leerlingen, het zoeken naar de wegen, de manieren en de mogelijkheden om je weg te vinden is een cadeau om mee te maken en te volgen.”

Roeline werkt als docent Engels op De Vrije Ruimte en begeleidt middelbare scholieren naar hun examen Engels. Daarnaast deelt zij haar kennis van en passie voor de Engelse literatuur met iedereen die daarvoor open staat.

Al haar hele leven inspireert en ondersteunt zij mensen van alle leeftijden in hun ontwikkeling van creatieve zelfexpressie. Zo begeleidde zij peuters in het montessori onderwijs, gaf bijlessen aan tieners in de avonduren en doceerde creatieve schrijflessen aan volwassenen.

Persoonlijke ontwikkeling door middel van zelfstudie beslaat voor Roeline een belangrijk deel van haar leven. Daarom bouwt ze graag mee aan een bezielende leeromgeving voor jongere generaties.

Damir Segon

“Deze vorm van onderwijs geeft kinderen de mogelijkheid om de wereld op andere wijzen te leren kennen en in deze nieuwe vormen zich gehoord en gezien te voelen.”

Al vroeg was het duidelijk dat Damir een grote gave heeft in het scheppen van beelden. Dat uitte zich onder anderen in een liefde voor grafitti.

Zijn creativiteit leidde hem naar de kunstacademie, waar hij kennis maakte met vele andere disciplines, materialen en technieken, die hij voor zichzelf als autonoom kunstenaar steeds verder ontwikkelde.

Nu deelt hij zijn kennis en ervaring op het gebied van kunstzinnige expressie als begeleider kunst op democratische school De Vrije Ruimte. Hij gelooft sterk dat de kern-gaven en interesses van kinderen het beste naar voren komen als een kind daar zelf richting aan mag geven. Als begeleider stelt hij zich volledig ten dienste van de ontwikkeling van dat proces.

Lavie Waterreus

“Ik doe iets waar ik goed in ben, en iets wat ik heel leuk vind.”

Op haar 10e begon Lavie als leerling op democratische school De Vrije Ruimte. Hier leerde zij dat ze heel goed zelf kan beslissen wat goed voor haar is.

Toen zij zich tijdens de coronapandemie moeilijk op haar schoolwerk kon concentreren, hielp ze graag af en toe mee in de kleutergroep. Vervolgens richtte ze zich weer op de voorbereiding van haar HAVO examens maar ze miste het werken met kinderen. Samen met haar mentor is zij de mogelijkheden gaan bekijken om gehoor te geven aan haar gevoel. Nu is Lavie 17 jaar en sinds dit schooljaar volgt zij de deeltijdopleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Daarnaast is zij stagiair op de kleutergroep van democratische school De Vrije Ruimte.

Ook is zij graag onderdeel van het team Democratische School Den Haag om haar opgedane kennis en ervaring, als leerling en begeleider, ook daar in te zetten.

Melanie Ronkes Agerbeek

“Op plekken waar mensen in verbinding staan met zichzelf, elkaar en hun omgeving is alles mogelijk.”

Als authentieke autodidact vervulde Melanie jarenlang verschillende rollen in het bedrijfsleven door mee te groeien naar de plekken waar haar expertises nodig waren. Toen zij zwanger werd, besloot zij voor fulltime moederschap te kiezen, wat een periode van grote persoonlijke groei betekende.

Toen haar oudste zoon vastliep in het reguliere onderwijs, verdiepte zij zich in de diverse onderwijsvormen en de basisvoorwaarden voor diepgelaagde persoonlijke ontwikkeling. Democratisch onderwijs bleek het beste te passen en haar beide zonen gaan nu met plezier naar school.

Melanie begeeft zich graag op de randen van afdelingen en organisaties die bijdragen aan systeemverandering en geeft daar ruimte aan veranderprocessen. Het opbouwen van een gesubsidieerde democratische school past daar in haar ogen goed bij.