Veel gestelde vragen

Veelgestelde vragen

(onder constructie)

Er zijn er twee pijlers waarop alle democratische scholen, wereldwijd, zijn ingericht. Vervolgens vult elke democratische school de leeromgeving op eigen wijze in. De onderstaande uitleg komt van de website democratisch-onderwijs.nl, waar de aangesloten democratische scholen van Nederland allemaal consent aan hebben gegeven:

DE PIJLERS

Een democratische school is een leergemeenschap gebaseerd op twee pijlers:

• Vrijheid: leerlingen leren zelfgestuurd

• Gelijkwaardigheid: leerlingen kunnen meebeslissen over de invulling van de leeromgeving

Zelfgestuurd leren

Kinderen op democratische scholen kiezen zelf hoe ze hun schooltijd doorbrengen, welke interesses ze volgen en hoe ze zich voorbereiden op hun leven na de school. Leren kan plaatsvinden in een les, net zoals op conventionele scholen. Tegelijkertijd beschikken kinderen over de vrijheid om zichzelf op geheel eigen wijze te ontwikkelen, bijvoorbeeld door zelfstudie, onderzoek via internet, stage, vrijwilligerswerk, museumbezoek, te spelen, te reizen en gesprekken te voeren met vrienden en/of de staf.

Meebeslissen over de invulling van de leeromgeving

Een democratische school is een leergemeenschap waarin de rechten en meningen van alle leden worden gerespecteerd. Door middel van schoolvergaderingen kunnen kinderen en volwassenen op een gelijkwaardige manier – ongeacht leeftijd of functie – praten en besluiten over o.a. schoolregels, aanschaf van materialen, uitjes en inzet van (vak)docenten.

Het resultaat: authentieke, open-minded, verantwoordelijke personen die weten hoe ze hun mening moeten uiten en kunnen luisteren naar die van anderen. Actieve wereldburgers die dichtbij zichzelf staan en zich kunnen manifesteren in een moderne democratische samenleving.

Zie de video voor meer uitleg over de pijlers van democratisch onderwijs.