Tijdslijn

Tijdslijn oprichten Democratische School Den Haag

Een nieuwe school starten doe je niet zomaar. De overheid zal de kosten voor de school grotendeels betalen en daarom stelt zij terecht eisen aan de kwaliteit en de inrichting van het onderwijs. Ook moet er voldoende interesse in de nieuwe school zijn van jonge ouders. Hieronder vind je de tijdslijn en acties die we moeten nemen om de school te kunnen starten.

2024

1 juli – wij dienen ons initiatief in bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)

1 juli t/m 29 oktober – start met verzamelen van ouderverklaringen via DUO website

30 oktober – uitslag: hebben we genoeg ouderverklaringen ontvangen?

(kijk hier hoe jij kan helpen dit voor elkaar te krijgen)

november t/m februari – gesprekken met de onderwijsinspectie, waarin ons onderwijsconcept getoetst wordt aan de eisen van de overheid

2025

januari t/m mei – gesprekken met de gemeente voor het vinden van een geschikte locatie

maart – uitslag van de onderwijsinspectie

juni – beslissing van de Minister van Onderwijs; mogen we starten?

juli 2024 t/m juli 2025 – verder uitwerken van het onderwijs en inrichten van de school

2026

januari – (voor)inschrijving leerlingen leerjaar 2025/2026

augustus – start van Democratische School Den Haag!